Условия за ползване

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин www.baraka.bg за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 1. ДЕФИНИЦИИ 
  „ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.baraka.bg, който е собственост на Барака България ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин. Барака България ЕООД създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките и има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
  „ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
  „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет www.baraka.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока.
 2. ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
  1. 1.  Разглеждането на елктронния магазин www.baraka.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света
  2. 2. За да се пазарува от електронния магазин www.baraka.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
  3. 3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.
  4. 4. Барака България ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.
  5. 5. В електронния магазин www.baraka.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на www.baraka.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.
  6. 6. На страницата вдясно до всеки продукт стоят бутони „Купи“ или „Добави в кошница“. Натискането на бутон „Купи“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя.
  7. 7. ПРОДАВАЧА има право да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
  8. 8. ПРОДАВАЧА има право да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин baraka.bg. Те остават собственост на Барака България ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
  9. 9. ПРОДАВАЧА има право да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен  www.baraka.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Барака БГ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.
  10. 10. ПРОДАВАЧА има право да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.
  11. 11. ПРОДАВАЧА няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  12. 12. ПРОДАВАЧА не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите
  13. 13. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
  14. 14. ПРОДАВАЧА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин Baraka.bg
  15. 15. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 2. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
  1. 1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:
   • валиден адрес на своя електронна поща
   • вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране
   • вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.
 3. 2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на втория бутон „Купи“- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата  поне един продукт и е натиснат първият бутон „Купи”.
 4.  3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.
 5. 4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, ПРОДАВАЧA уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.
 6. 5. Поръчки в електронния магазин www.baraka.bg m се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 7. 6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.
 8. 7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
 9. 8. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: info@baraka.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.
 10. 9. ПРОДАВАЧА има право да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
 11. 10. ПРОДАВАЧА има право да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай Baraka.bg  не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
 12. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ
  1. 1. След като в www.baraka.com постъпи поръчка от Потребител, aвтоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
  2. 2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки и е обикновена, в срок от 2 до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.
  3. 3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
  4. 4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма “Спиди” АД (Speedy) или „Еконт Експрес“ ООД, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
  5. 5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответния град.
  6. 6. Ценata за доставка при поръчка под 50 лв е 5 лв, независимо от бр. на поръчаните артикули. При покупка на стойност над 50 лв, достваката е безплатнта
  7. 7. Изисквания за доставки с фиксиран час се заплащат 2.40 лв. за пратки до 5 кг. Фиксираният час се тълкува +/- 15 минути. Първият възможен час за фиксиран час е 10 часа, крайният час е 16.30 часа
  8. 8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на с токата на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерска фирма “Спиди” АД (Speedy) или „Еконт Експрес“ ООД да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. В този случай разходите за доствака са изцяло за сметка на Потребителя
  9. 9. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката
 13.  ПЛАЩАНЕ
  1. 1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:
   • С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;
   •  С кредитна или дебитна карта
   • С помоща на системата paypal.
 14. 2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.
 15. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
  1. 1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 календрани дни от получаване на стоката.
  2. 2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
  3. 3. При отказ от договора или рекламация Потребителят е длъжен да върне закупената стока
   • В ненарушен търговски вид;
   • Неизползвана;
   • Оригинално опакована: без отстранен найлон/целуфан (при парфюми и ароматизатори); при кремове за тяло и ръце, душ гел  без отстранени предпазители на капачките;
   • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
 16. 4. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие.
 17. 5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
  • Производствени дефекти на стоката;
  • Констатирани липси на части от стоката;
  • Изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
  • Повреда на стоката при транспортирането;
 18. 6. Рекламацията може да се предяви пред Барака България ЕООД на посочения имейл адрес info@baraka.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневен срок.
 19. 7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
 20. 8. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.
 21. 9. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма  „Спиди“ АД или „Еконт Експрес“ ООД.

В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „Спиди“ АД или „Еконт Експрес“ ООД, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 032/ 968715 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

 1.  ДРУГИ
  1. 1. ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК
   • Всеки регистриран потребител може да закупи електронен ваучер за подарък.  Ваучерите имат предварително определена стойност и може да се използват само в електронния магазин www.baraka.com на Барака България ЕООД.
   • Електронният ваучер за подарък съдържа уникален код, който трябва да се въведе за зареждане на виртуалния портфейл, за да се използва успешно. Собственикът на сайта поддържа история на виртуалния портфейл на всеки потребител, видна в неговия профил.
   • Електронният ваучер за подарък е виртуален и се предоставя на потребителя заедно с кода за зареждане по регистрирания от него имейл адрес или по друг изрично посочен и потвърден от него имейл. Електронният ваучер за подарък се заплаща с кредитна или дебитна карта или системата на Pay pal   при закупуването му, т.е. преди предоставянето му по имейл.
   • Електронният ваучер за подарък и Ваучерът за подарък могат да се използват от потребител различен от потребителя, който ги е закупил.
 2. 2. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  • Цялата информация, публикувана в сайта www. baraka.bg, е собственост на „Барака България” ЕООД. , в т.ч. снимки и описания на артикули.
  • Забранява се копирането на текстове от www. baraka.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „Барака България” ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст с линк : „Източник: www.baraka.bg”